Tuplex Poland

Tuplex sp. z o.o.

ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa

tel.: 22 51 13 100
fax: 22 51 13 101

Tuplex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000593795, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS NIP: 524-24-35-833, Kapitał zakładowy: 2.800.000 zł

Contact form

What is the sum of 1 and 5?